Právníci, advokáti, kanceláře
Potřebujete-li rychlou právní pomoc, najděte si v našem katalogu toho nejlepšího právního znalce nebo právní zastoupení!

Co získáte jako advokát na pravnici.net?

 • Zveřejnění osobního profilu právního znalce
 • Zveřejnění profilu advokátní kanceláře včetně jejich členů, kontaktních údajů a dalších informací
 • Prezentace profilů v jiném jazyce
 • Individuální profil s vlastním logem, obrázky, textem včetně videa, reference apod.
 • Možnost zveřejnění článků odkazující na Vaše stránky, profil, nebo jiné služby
 • Představení kanceláří na specializovaném portálu
 • Zveřejnění pracovní nabídky pro právnické profese
 • Nabídka kurzů a školení pro právní znalce
 • Nabídka pojištění právní ochrany
 • Možnost reklamy na portálu
 • Úprava profilů a údajů kdykoliv zdarma
 • Individuální řešení
 • Optimalizováno pro správné zobrazení na mobilních zařízeních jako je mobil nebo tablet
 • Certifikát SSL pro zabezpečené připojení

Právník a advokát - znáte rozdíl?

Určitě jste se někdy zamýšleli nad tím, jaký je vlastně rozdíl mezi oběma profesemi?. Na webu a všeobecně koluje mnoho různých výkladů, kdo je kdo. Právníkem se stává člověk, který dosáhl vysokoškolského vzdělání na některé z právnických fakult. Po úspěšném absolvování studia získává následně titul Mgr., tedy Magistr. V případě, že se rozhodne dále studovat, může získat titul JUDr. nebo také Ph.D.

Titul právníka nevypovídá nic o jeho kvalitách a ani o oboru, kterému se věnuje. Právník je v první řadě odborným znalcem v oboru práva a právní vědy a z něho se posléze může stát např. státní zástupce, notář, soudce anebo již zmíněný advokát. Právníci se většinou specializují pouze na určitou právní oblast nebo oblasti. Naproti tomu jsou advokáti specialisté na široký okruh práva. Právník je znalcem práva a využijete ho, pokud potřebujete konzultaci nějakého problému, radu apod., může Vás ale i také zastupovat jako obecný zmocněnec. To může být například ohledně:

 • Dohody a spory ohledně nájmů bytů a koupě nemovitostí
 • Reklamace vad a záruky za odvedenou práci
 • Pracovní spory, např. neoprávněná výpověď ze zaměstnání, nárok na odstupné
 • Neoprávněné exekuce a zastupování v insolvenčním řízení
 • Rozvodová řízení a záležitosti ohledně výživného
 • a další...

Právníci mohou pracovat po svých studiích v nejrůznějších oblastech. Mohou pracovat například jako soudci, advokáti, státní zástupci, notáři, soudní exekutoři. Právníci mohou nalézt ale také uplatnění např. u policie, v různých správních, krajských a obecních úřadech nebo také i jako podnikoví právníci u většinou větších společností.

Kdy se stává z právníka advokát?

Právník, který se chce stát advokátem, pracuje nejdříve jako advokátní koncipient. V případě vykonávání této zmíněné činnosti jde o člověka, který se soustavně připravuje na své budoucí povolání u jiného advokáta. Po tříleté povinné praxi a složení velké zkoušky v oblasti práva, se z právníka stává advokát. Tříletá příprava má za cíl získat znalosti a osvojit si zkušenosti důležité k výkonu advokáta.

Jaké jsou další podstatné rozdíly mezi oběma profesemi?

Dalším rozdílem mezi oběma profesemi je ta skutečnost, že advokát je uveden ve veřejně dostupném seznamu České advokátní komory. Advokáti musejí být ze zákona pojištění a jsou např. vázaní mlčenlivostí. Jsou také například oprávnění zastupovat i před soudem v trestních řízeních, mohou ověřovat podpisy, mohou podávat dovolání a mají právo na přiznání náhrady nákladů řízení proti protistraně. To znamená, že pokud Vás před soudem zastupuje advokát a vy spor vyhrajete, máte právo na náhradu nákladů za právní obhajobu.

Na koho se tedy máme obracet?

Pokud potřebujete právní radu, konzultaci, a nepotřebujte, aby Vás někdo např. obhajoval před soudem v nějakém dlouho se vlekoucím sporu, pak se můžete obrátit na právníka. Jestliže se jedná o věc, kdy potřebujte obhajobu před soudem, pak je lépe se obrátit na advokáta. Protože pokud vyhrajete Váš spor, můžete požadovat náhradu za náklady za právní zastoupení.


Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde. Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.

Stránka provozovatele.