Právnici, advokáti, kancelárie
Ak potrebujete rýchlu právnu pomoc, nájdite si v našom katalógu toho najlepšieho právneho znalca alebo právne zastúpenie!

Čo získate ako advokát na právnici .net?

 • Zverejnenie osobného profilu
 • Zverejnenie profilu právnické kancelárie.e
 • Prezentácia profilu v inom jazyku
 • Individuálny profil s vlastným logom, obrázky a textom
 • Predstavenie kancelárie na špecializovanom portáli
 • Možnosť zverejnenia článkov odkazujúce na Vaše stránky
 • Zverejnenie pracovné ponuky pre právnické profesie
 • Spätný odkaz na Vaše webové stránky
 • Certifikát SSL pre zabezpečené pripojenie
 • Možnosť reklamy na portáli
 • Vloženie údajov vykonáme za Vás zdarma a to kedykoľvek
 • Individuálne riešenie

Právnik a advokát - poznáte rozdiel?

Určite ste sa niekedy zamýšľali nad tým, aký je vlastne rozdiel medzi oboma profesiami? Na webe a všeobecne koluje veľa rôznych výkladov, kto je kto. Právnikom sa stáva človek, ktorý dosiahol vysokoškolského vzdelania na niektoré z právnických fakúlt. Po úspešnom absolvovaní štúdia získava následne titul Mgr., teda Magister. V prípade, že sa rozhodne ďalej študovať, môže získať titul JUDr. alebo tiež Ph.D.

Titul právnika nevypovedá nič o jeho kvalitách a ani o odbore, ktorému sa venuje. Právnik je v prvom rade odborným znalcom v odbore práva a právnej vedy a z neho sa neskôr môže stať napr. prokurátor, notár, sudca alebo už spomínaný advokát. Právnici sa väčšinou špecializujú iba na určitú právnu oblasť alebo oblasti. Naproti tomu sú advokáti špecialisti na široký okruh práva. Právnik je znalcom práva a využijete ho, ak potrebujete konzultáciu nejakého problému, radu a pod., Môže Vás ale aj tiež zastupovať ako všeobecný splnomocnenec. To môže byť napríklad ohľadom:

 • Dohody a spory ohľadom nájmov bytov a kúpy nehnuteľností
 • Reklamácie chýb a záruky za odvedenú prácu
 • Pracovné spory, napr. Neoprávnená výpoveď zo zamestnania, nárok na odstupné
 • Neoprávnené exekúcie a zastupovanie v konkurznom konaní
 • Rozvodová riadenie a záležitosti ohľadom výživného
 • a ďalšie ...

Právnici môžu pracovať po svojich štúdiách v najrôznejších oblastiach. Môžu pracovať napríklad ako sudcovia, advokáti, prokurátori, notári, súdni exekútori. Právnici môžu nájsť ale aj uplatnenie napr. u polície, v rôznych administratívnych, krajských a obecných úradoch alebo tiež aj ako podnikoví právnici u väčšinou väčších spoločností.

Kedy sa stane z právnika advokát?

Právnik, ktorý sa chce stať advokátom, pracuje najskôr ako advokátsky koncipient. V prípade vykonávania tejto spomínanej činnosti ide o človeka, ktorý sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie u iného advokáta. Po trojročnej povinnej praxi a zloženie veľké skúšky v oblasti práva, sa z právnika stane advokát. Trojročná príprava má za cieľ získať vedomosti a osvojiť si skúsenosti dôležité na výkon advokáta.

Aké sú ďalšie podstatné rozdiely medzi obidvoma profesiami?

Ďalším rozdielom medzi obidvoma profesiami je tá skutočnosť, že advokát je uvedený vo verejne dostupnom zozname Slovenskej advokátskej komory. Advokáti musia byť zo zákona poistení a sú napr. Naviazaní mlčanlivosťou. Sú tiež napríklad oprávnení zastupovať aj pred súdom v trestných konaniach, môžu overovať podpisy, môžu podávať dovolanie a majú právo na priznanie náhrady trov konania proti protistrane. To znamená, že ak Vás pred súdom zastupuje advokát a vy spor vyhráte, máte právo na náhradu nákladov za právnu obhajobu.

Na koho sa teda máme obracať?

Ak potrebujete právnu radu, konzultáciu, a nepotrebujete, aby vás niekto napr. obhajoval pred súdom v nejakom dlho sa vlekoucím sporu, potom sa môžete obrátiť na právnika. Ak sa jedná o vec, kedy potrebujte obhajobu pred súdom, potom je lepšie sa obrátiť na advokáta. Pretože ak vyhráte Váš spor, môžete žiadať náhradu za náklady za právne zastúpenie.


Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu. Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.