Advokátska kancelária
Advokátska kancelária s profesionálnym a osobitý prístupom ku klientom

Predstavenie našej vzorovej advokátskej kancelárie

Vzorová advokátska kancelária je najväčší advokátska kancelária v Slovenskej republike. Právna kancelária vznikla v roku 2018 na základe dlhoročných predošlých skúseností, rôznorodé prax našich právnikov a spoluprácou s partnermi nielen z tuzemska ale aj zo zahraničia. Za vzorovú právnickú kancelárií dnes stojí spoločnosť Seidel Business s.r.o., ktorá má zastúpenie aj v zahraničí. Právna kancelária je spoločnosťou so stabilným zázemím a odhodlaním k ďalšiemu rozvoju a zlepšovaniu kvality právnych služieb.

Predstavenie právnej kancelárie. Pozrite sa na ako to u nás vyzerá. Tu poskytujeme riešenia pre našich klientov, robíme schôdzky a prijímame klientov z rôznych kútov Slovenskej republiky.

Kto tvorí túto právnu kanceláriu?

Advokátska kancelária je v súčasnosti zastúpená dvoma spoločníkmi, ktorí sa starajú o chod spoločnosti a o poskytovaní právnických služieb klientom. Do tímu patrí aj ďalšia skupina advokátov, ktorí sa špecializujú na rôzne právne oblasti. Súčasťou nášho tímu advokátskej kancelárie sú aj ďalšie skúsení zamestnanci. Medzi ne patrí napríklad externé advokáti, advokátskej koncipienti, špecializovaní pracovníci a administratívni pracovníci.

Vzorová advokátska kancelária spolupracuje rovnako aj s poradcami z najrôznejších oblastí, a to z dôvodov dosiahnutia tej najlepšej kvality právnických služieb. Súhra medzi advokátmi a poradcami sa stala neoddeliteľnou súčasťou skvelého fungovanie celej spoločnosti, a to ako vo vnútri, tak i navonok spoločnosti. O tomto svedčí aj veľa skvelých referencií a veľa pozitívnych ohlasov našich klientov.

Právna kancelária a jej pôsobenie

Vzhľadom k rozsiahlemu pôsobenia spoločnosti Seidel Business s.r.o. rozšírila právna kancelária svoje zastúpenie aj v Košickom kraji. V Košiciach tak vznikla ďalšia právna kancelária, ktorá bola otvorená na základe priania našich klientov. Vzorová advokátska kancelária tak rozšírila ďalej svoje pôsobenie, vyhovela prianiam klientov a zlepšila kvalitu svojich služieb. Advokátska kancelária je pripravená aj v budúcnosti reagovať na priania svojich klientov, aby poskytla i novým klientom čo možno najlepší právnu pomoc, a aby vyhovela prianiam klientov mať svoju advokátsku kanceláriu takzvane na blízku.

Kto tvorí túto právnu kanceláriu?

Advokátska kancelária je v súčasnosti zastúpená dvoma spoločníkmi, ktorí sa starajú o chod spoločnosti a o poskytovaní právnických služieb klientom. Do tímu patrí aj ďalšia skupina advokátov, ktorí sa špecializujú na rôzne právne oblasti. Súčasťou nášho tímu advokátskej kancelárie sú aj ďalšie skúsení zamestnanci. Medzi ne patrí napríklad externé advokáti, advokátskej koncipienti, špecializovaní pracovníci a administratívni pracovníci.

Vzorová advokátska kancelária spolupracuje rovnako aj s poradcami z najrôznejších oblastí, a to z dôvodov dosiahnutia tej najlepšej kvality právnických služieb. Súhra medzi advokátmi a poradcami sa stala neoddeliteľnou súčasťou skvelého fungovanie celej spoločnosti, a to ako vo vnútri, tak i navonok spoločnosti. O tomto svedčí aj veľa skvelých referencií a veľa pozitívnych ohlasov našich klientov.

Právna kancelária a jej pôsobenie

Klienti právne kancelárie

Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc svojim klientom na najvyššej odbornej úrovni. Právne služby sú ponúkané v českom, slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, a to predovšetkým na území Českej a Slovenskej republiky. K našim zákazníkom patria ale rovnako aj klienti zo západnej a východnej Európy. Okrem iného poskytujeme ale aj právnu pomoc tuzemským klientom, ktorí sa dostali v zahraničí do problémov a potrebujú naše služby.

Čo ponúka táto právna kancelária?

Právna kancelária poskytuje poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, ponúka tiež komplexný právny servis, vyhotovenie stanovísk, analýz, rôznych zmlúv, dokumentov a pod. Pomocou analýz sa snažia znižovať riziko a dôsledky pre svojich klientov. Vďaka svojej skvelej histórii je právna kancelária tradičnou slovenskou advokátskou kanceláriou poskytujúcou svoje služby významným klientom v súkromnej i verejnej sfére.

Advokátska kancelária a jeho kvalifikovaný tím

Právne zameranie advokátskej kancelárie

 • Bytové právo
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Právo rakúske
 • Priestupkovej právo
 • Rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Stavebné právo, riadenie
 • Trestné právo
 • Zdravotnícke právo, lekárenstvo
 • Živnostenské právo

Mgr. Veronika Čechová

Advokát v oblasti cestovného ruchu
Email: info(at)pravnici.net
Tel.: +421 123456789

Mgr. Martina Rybárová

Advokát v oblasti nehnuteľnosti
Email: info(at)pravnici.net
Tel.: +421 987654321

JUDr. Ján Zajac

Advokát - špecialista na IT
Email: info(at)pravnici.net
Tel.: +421 564321789

Vzorová advokátska kancelária

Hviezdoslavovo námestie, Bratislava, 811 02

+421 123456789

info(at)pravnici.net

htpps://www.pravnici.net

Dátová schránka: csdf64